Hoćete da se rešite svog otpada?

Na pravom ste mestu.

Usluge

Kvalitetno odrađen posao je naš prioritet. Poverite nam vašu ideju i mi ćemo je realizovati na najbolji mogući način. Kada zaključimo Ugovor, budite sigurni da ćemo ispoštovati dogovoreno. Mnogi su poverili nama poslove zbrinjavanja otpada, budite i vi jedan od njih.
Pored dole navedenih vrsta otpada koje najčešće radimo, zbrinjavamo i mnogo drugih vrsta otpada. Pozovite nas ili nam pišite mail sa zahtevom za ponudu.
Otpadni olovni akumulatori, Ni-Cd baterije, Li-ion baterije

Baterije i akumulatori spadaju u opasan otpad i posebno se pakuju i transportuju. Olovne baterije imaju vrednost na tržištu zbog sadržaja olova i za njih možete dobiti naknadu od nas.

Otpadna jestiva ulja i masti iz restorana, organski otpad

Vršimo sakupljanje otpadnog ulja i masti iz restorana, pečenjara i drugih objekata gde se vrši priprema hrane.

Takođe odnosimo i organski otpad - ostaci od pripreme hrane.

Filteri, motorna ulja i otpadna ambalaža

Motorna ulja i filteri spadaju u opasan otpad i posebno se skladište i transportuju. Ako ste servis ili transportna kompanija, pozovite nas i mi ćemo Vam napraviti sistem sakupljanja na vašoj lokaciji i redovno preuzimati otpad.

Otpadne krpe, apsorbenti

Otpadne krpe i apsoorbenti mogu sadržati opasne suspstance od ulja, masti, goriva i dr. hemikalija.

Posedujemo reference oko skladištenja, pakovanja i transporta ovog otpada.

NAJAVA OTPADA

Popunite svoje podatke i navedite koje otpada imate za koje hoćete da Vam se preuzimu. Mi ćemo Vam poslati ponudu na mail. Hvala.
Ime E-mail Vrste otpada i količina Submit

Kontakt

Vaše ime E-mail Poruka Submit